Ilgalaikė (trumpalaikė) socialinė globa – tai visuma paslaugų, kuriomis dalinai ar visiškai nesavarankiškam asmeniui teikiama kompleksinė, nuolatinės specialistų priežiūros reikalaujanti pagalba.

Asociacijos „Pasitinkant senatvę” Globos skyriuje socialinė globa organizuojama ir teikiama vadovaujantis Socialinės globos normų aprašu, Socialinių paslaugų įstatymu, Socialinių paslaugų katalogu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais socialinės globos teikimą.

Apgyvendinimas

Klientus priimame iš visos Lietuvos. Turime vienviečius, dviviečius ir triviečius kambarius.

Norėdami apsigyventi Asociacijos “Pasitinkant senatvę” Globos skyriuje, atvykę pas mus turite užpildyti prašymą, pateikti šeimos gydytojo medicininę pažymą apie asmens fizinę ir psichinę sveikatą, kurioje nurodyta, į kokio tipo socialinės globos namus rekomenduojama apgyvendinti asmenį.

Prieš apsigyvenant Globos skyriuje su klientu arba jį atstovaujančiu asmeniu pasirašoma socialinės globos paslaugų teikimo sutartis.

Maitinimas

Maitinimas Globos skyriuje vyksta keturis kartus per dieną. Maistas gaminamas laikantis pagyvenusių asmenų dietos rekomendacijų, atsižvelgiant į sezoniškumą ir gyventojų norus.

Visi gyventojai skatinami valgyti kartu, esant poreikiui, suteikiama pagalba valgant. Slaugomiems gyventojams maistas patiekiamas kambaryje. Dietinė mityba taikoma atsižvelgiant į sveikatos būklę bei medikų rekomendacijas.

Gyventojai, norintys patys pasigaminti maisto, tokią galimybę turi įrengtose virtuvėlėse.

Sveikatos priežiūra

Asmens sveikatos priežiūros paslaugas Globos skyriaus gyventojams teikia kompetentingi slaugytojai, kineziterapeutai, gyventojams yra užtikrinta efektyvi slauga bei priežiūra.

Pagal gydytojų išrašytus receptus gyventojai aprūpinami visais reikalingais medikamentais ir slaugos priemonėmis.

Medicinos personalas stebi gyventojų sveikatos pokyčius, teikia būtinąją pagalbą, organizuoja konsultacijas ir palydi pas gydytojus specialistus, prireikus organizuoja hospitalizaciją į stacionarias gydymo įstaigas.

Esant poreikiui gyventojams padedame nustatyti specialiųjų poreikių lygį.

Kineziterapeutai nuolat veda grupines ir individualias mankštas pagal sudarytas asmenines programas, atsižvelgiant į gydytojo rekomendacijas ir gyventojo sveikatos būklę.

Esant poreikiui organizuojamos psichologo konsultacijos gyventojams, kurie išgyvena vidinius sunkumus.

Higiena

Globos skyriuje gyvenantys asmenys aprūpinami visomis būtinomis asmens higienos priemonėmis. Gyventojai pagal poreikį aprūpinami sauskelnėmis ar įklotais, odos priežiūros priemonėmis.

Yra įrengtos maudymo patalpos, pritaikytos maudyti asmenis su sunkia negalia, naudojamos dušo kėdės, mobili vonia. Savarankiškiems ir iš dalies savarankiškiems gyventojams asmens higieną užtikrinti padeda socialinio darbuotojo ar slaugytojo padėjėjai.

Gyvenamųjų ir bendrų patalpų valymas, dezinfekavimas vyksta kiekvieną dieną.

Gyventojams yra sudarytos sąlygos patiems tvarkytis savo gyvenamas patalpas, tai skatina išlikti savarankiškais kaip galima ilgiau.

Gyventojų drabužiai skalbiami centralizuotai, tačiau gyventojai, norintys patys tvarkyti savo rūbus, gali tai daryti įrengtoje Globos skyriaus skalbykloje, padedami darbuotojų.

Užimtumas

Globos skyriaus gyventojų užimtumas organizuojamas atsižvelgiant į gyventojų poreikius ir pomėgius. Gyventojai yra skatinami užsiimti savo mėgiama veikla, kuo ilgiau išlikti aktyviais bei svarankiškais.

Užimtumo užsiėmimai vyksta individualiai bei grupėmis. Grupėse gyventojai skatinami kuo daugiau bendrauti, išlikti socialiai aktyviais. Bendro naudojimo patalpose gyventojai gali žiūrėti televizijos programas, meninius filmus, koncertų įrašus. Kiekvienas gyventojas gali rasti sau patinkančios veiklos, kur gali save realizuoti. Mėgstantys pasyvų užimtumą, turi galimybę laiką leisti mini bibliotekose. Gyventojai, kurių artimieji yra išvykę ar negali dažnai lankyti, gali pabendrauti su artimaisiais nuotoliniu būdu – yra gyventojų poreikiams skirtas planšetinis kompiuteris su internetu.

Gyventojams pageidaujant organizuojama maldos grupė, kuri padeda atgauti dvasinę ramybę.

Globos skyriuje paminimi gyventojų gimtadieniai, švenčiamos religinės ir valstybinės šventės, organizuojami koncertai bei išvykos.

Kaina

Už socialinės globos paslaugas asmeniui reikės mokėti iki 80 proc. nuo visų savo gaunamų pajamų ir 1 proc. nuo turto vertės, viršijančios siunčiančios savivaldybės normatyvus (jei taikoma). Jeigu gaunate slaugos ar priežiūros (pagalbos) išlaidų tikslinę kompensaciją, visa šios kompensacijos suma skiriama mokėjimui už ilgalaikę (trumpalaikę) socialinę globą padengti. Likusią kainos dalį mums sumokės siunčianti savivaldybė.

Kad gautumėte savivaldybės paramą, turite kreiptis į savo deklaruotos gyvenamosios vietos seniūniją ar savivaldybės socialinės paramos skyrių. Seniūnijos ar savivaldybės darbuotojai Jums suteiks visą reikalingą informaciją apie socialinės paramos gavimo galimybes. Jums reikės pateikti reikiamus dokumentus, užpildyti prašymą atvykti į Asociacijos „Pasitinkant senatvę” Globos skyrių ir sulaukti sprendimo.

Kol laukiate savivaldybės sprendimo arba jeigu neplanuojate kreiptis dėl paramos, socialinės globos paslaugas galite gauti mokėdami pilną kainą – 1820 eurų per mėnesį.