Ilgalaikė (trumpalaikė) socialinė globa – tai visuma paslaugų, kuriomis dalinai ar visiškai nesavarankiškam asmeniui teikiama kompleksinė, nuolatinės specialistų priežiūros reikalaujanti pagalba.

Asociacijos „Pasitinkant senatvę“ Globos skyriuje socialinė globa organizuojama ir teikiama vadovaujantis Socialinės globos normų aprašu, Socialinių paslaugų įstatymu, Socialinių paslaugų katalogu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais socialinės globos teikimą.