Asmens sveikatos priežiūros paslaugas Globos skyriaus gyventojams teikia kompetentingi slaugytojai, kineziterapeutas, gyventojams yra užtikrinta efektyvi slauga bei priežiūra.

Pagal šeimos gydytojo išrašytus receptus gyventojai aprūpinami visais reikalingais medikamentais ir slaugos priemonėmis.

Medicinos personalas stebi gyventojų sveikatos pokyčius, teikia būtinąją pagalbą, organizuoja konsultacijas ir palydi pas gydytojus specialistus, prireikus organizuoja hospitalizaciją į stacionarias gydymo įstaigas.

Esant poreikiui gyventojams padedame nustatyti specialiųjų poreikių lygį.

Kineziterapeutas nuolat veda grupines ir individualias mankštas pagal sudarytas asmenines programas, atsižvelgiant į gydytojo rekomendacijas ir gyventojo sveikatos būklę.

Esant poreikiui organizuojamos psichologo konsultacijos gyventojams, kurie išgyvena vidinius sunkumus.