Už socialinės globos paslaugas asmeniui reikės mokėti iki 80 proc. nuo visų savo gaunamų pajamų. Jeigu gaunate slaugos ar priežiūros (pagalbos) išlaidų tikslinę kompensaciją, visa šios kompensacijos suma skiriama mokėjimui už ilgalaikę (trumpalaikę) socialinę globą padengti. Visą likusią kainos dalį mums sumokės savivaldybė.

Kad gautumėte savivaldybės paramą, turite kreiptis į savo deklaruotos gyvenamosios vietos seniūniją ar savivaldybės socialinės paramos skyrių. Seniūnijos ar savivaldybės darbuotojai Jums suteiks visą reikalingą informaciją apie socialinės paramos gavimo galimybes. Jums reikės pateikti reikiamus dokumentus, užpildyti prašymą ir sulaukti sprendimo.

Kol laukiate savivaldybės sprendimo arba jeigu neplanuojate kreiptis dėl paramos, socialinės globos paslaugas galite gauti mokėdami pilną kainą – 1089 eurų per mėnesį.